www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi Konnus

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi Konnus > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.4.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 256 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 209 - 466 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 209 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 234 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 294 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 466 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 204 m3/s ja maksimiarvo 570 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto