www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Jongunjoki Viitakoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Jongunjoki Viitakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.10.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.9.2017 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.11.2017 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 27.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 26.2 - 45.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 26.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 34.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 45.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 26.2 m3/s ja maksimiarvo 63.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 92.68 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 141.83 m3/s, se on havaittu 14.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 50.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           51.28           5.565          
  2           88.54           3.528          
  3           99.08           4.483          
  4           105.82           5.289          
  5           110.82           5.942          
  6           114.79           6.484          
  7           118.09           6.947          
  8           120.91           7.350          
  9           123.38           7.706          
  10           125.57           8.026          
  15           133.89           9.260          
  20           139.71           10.138          
  30           147.85           11.380          
  40           153.59           12.263          
  50           158.03           12.948          
  60           161.64           13.509          
  70           164.70           13.984          
  80           167.34           14.396          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           169.67           14.759          
  100           171.75           15.084          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400520 Jongunjoki Viitakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto