www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Jongunjoki Viitakoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Jongunjoki Viitakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.1.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 6.65 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.60 - 8.61 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.60 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.60 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 7.33 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 8.61 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.60 m3/s ja maksimiarvo 11.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 92.55 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 142.00 m3/s, se on havaittu 14.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 50.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           51.57           5.446          
  2           88.45           3.453          
  3           98.88           4.387          
  4           105.56           5.176          
  5           110.50           5.815          
  6           114.43           6.345          
  7           117.70           6.798          
  8           120.49           7.192          
  9           122.93           7.541          
  10           125.10           7.854          
  15           133.34           9.061          
  20           139.11           9.921          
  30           147.16           11.136          
  40           152.84           12.000          
  50           157.23           12.671          
  60           160.81           13.220          
  70           163.84           13.684          
  80           166.45           14.087          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           168.76           14.443          
  100           170.82           14.761          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400520 Jongunjoki Viitakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto