www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Jongunjoki Viitakoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Jongunjoki Viitakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 81.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 37.1 - 126 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 37.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 62.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 103 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 126 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 36.4 m3/s ja maksimiarvo 147 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 92.68 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 141.83 m3/s, se on havaittu 14.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 50.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           51.28           5.565          
  2           88.54           3.528          
  3           99.08           4.483          
  4           105.82           5.289          
  5           110.82           5.942          
  6           114.79           6.484          
  7           118.09           6.947          
  8           120.91           7.350          
  9           123.38           7.706          
  10           125.57           8.026          
  15           133.89           9.260          
  20           139.71           10.138          
  30           147.85           11.380          
  40           153.59           12.263          
  50           158.03           12.948          
  60           161.64           13.509          
  70           164.70           13.984          
  80           167.34           14.396          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           169.67           14.759          
  100           171.75           15.084          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400520 Jongunjoki Viitakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto