www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Jongunjoki Viitakoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Jongunjoki Viitakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 68.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 47.3 - 106 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 47.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 61.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 87.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 106 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 41.1 m3/s ja maksimiarvo 146 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 92.82 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 142.00 m3/s, se on havaittu 14.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 50.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           52.20           5.338          
  2           88.76           3.385          
  3           99.10           4.300          
  4           105.72           5.074          
  5           110.62           5.700          
  6           114.52           6.220          
  7           117.76           6.664          
  8           120.52           7.050          
  9           122.94           7.392          
  10           125.09           7.698          
  15           133.26           8.882          
  20           138.98           9.725          
  30           146.96           10.916          
  40           152.59           11.763          
  50           156.95           12.421          
  60           160.50           12.959          
  70           163.49           13.414          
  80           166.09           13.809          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           168.37           14.157          
  100           170.41           14.469          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400520 Jongunjoki Viitakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto