www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Jongunjoki Viitakoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Jongunjoki Viitakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 118.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 118.10 - 118.56 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 118.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 118.24 m, 25 % todennäköisyydellä yli 118.42 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 118.56 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 118.10 m ja maksimiarvo 118.84 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 119.23 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.78 m, se on havaittu 14.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 118.70 m.
  • Havainnot asemalta 0400520 Jongunjoki, Viitakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 118.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.99 - 118.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.92 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 118.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.97 - 118.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.88 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 117.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.90 - 118.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 118.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.96 - 118.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.90 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto