www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Lieksanjoki Ruunaa

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Lieksanjoki Ruunaa > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 44.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 44.4 - 48.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 44.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 44.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 44.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 48.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 44.4 m3/s ja maksimiarvo 64.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 145.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 250.00 m3/s, se on havaittu 27.05.1943 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 63.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           82.77           5.961          
  2           139.54           3.780          
  3           155.60           4.803          
  4           165.88           5.666          
  5           173.49           6.365          
  6           179.54           6.946          
  7           184.56           7.442          
  8           188.86           7.873          
  9           192.62           8.255          
  10           195.96           8.597          
  15           208.64           9.919          
  20           217.52           10.861          
  30           229.92           12.191          
  40           238.66           13.136          
  50           245.42           13.871          
  60           250.93           14.472          
  70           255.59           14.981          
  80           259.61           15.421          
  90           263.16           15.811          
  100           266.33           16.159          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400600 Lieksanjoki Ruunaa havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto