Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Lieksanjoki Ruunaa

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Lieksanjoki Ruunaa > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.12.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 77.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.2 - 79.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 77.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 77.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 77.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 79.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 77.2 m3/s ja maksimiarvo 99.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 146.50 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 250.00 m3/s, se on havaittu 27.05.1943 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 63.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           84.09           5.799          
  2           140.26           3.677          
  3           156.15           4.672          
  4           166.32           5.512          
  5           173.85           6.192          
  6           179.83           6.757          
  7           184.80           7.239          
  8           189.06           7.659          
  9           192.78           8.030          
  10           196.08           8.363          
  15           208.62           9.649          
  20           217.41           10.564          
  30           229.68           11.858          
  40           238.33           12.778          
  50           245.01           13.493          
  60           250.47           14.077          
  70           255.07           14.572          
  80           259.05           15.001          
  90           262.56           15.379          
  100           265.70           15.718          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400600 Lieksanjoki Ruunaa havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.