www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Lieksanjoki Ruunaa

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Lieksanjoki Ruunaa > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.1.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 80.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 80.7 - 85.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 80.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 80.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 80.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 85.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 80.7 m3/s ja maksimiarvo 96.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 146.10 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 250.00 m3/s, se on havaittu 27.05.1943 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 63.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           82.91           6.007          
  2           139.79           3.809          
  3           155.87           4.839          
  4           166.17           5.709          
  5           173.79           6.414          
  6           179.85           6.999          
  7           184.89           7.499          
  8           189.20           7.933          
  9           192.96           8.318          
  10           196.30           8.663          
  15           209.01           9.995          
  20           217.90           10.943          
  30           230.32           12.283          
  40           239.08           13.236          
  50           245.85           13.976          
  60           251.37           14.582          
  70           256.04           15.094          
  80           260.07           15.539          
  90           263.62           15.931          
  100           266.80           16.281          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400600 Lieksanjoki Ruunaa havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto