www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Lieksanjoki Ruunaa

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Lieksanjoki Ruunaa > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 20.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 146 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 111 - 178 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 111 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 134 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 178 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 111 m3/s ja maksimiarvo 191 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 146.24 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 250.00 m3/s, se on havaittu 27.05.1943 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 63.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           83.23           5.920          
  2           139.94           3.754          
  3           155.98           4.769          
  4           166.24           5.627          
  5           173.84           6.321          
  6           179.88           6.898          
  7           184.90           7.390          
  8           189.20           7.819          
  9           192.95           8.198          
  10           196.29           8.538          
  15           208.95           9.851          
  20           217.82           10.785          
  30           230.20           12.106          
  40           238.93           13.045          
  50           245.69           13.775          
  60           251.19           14.372          
  70           255.84           14.877          
  80           259.86           15.314          
  90           263.40           15.701          
  100           266.57           16.047          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400600 Lieksanjoki Ruunaa havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto