www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Lieksanjoki Lieksankoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Lieksanjoki Lieksankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 20.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 266 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 266 - 280 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 266 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 266 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 266 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 280 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 266 m3/s ja maksimiarvo 323 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 233.70 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 350.00 m3/s, se on havaittu 17.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 154.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           148.81           9.999          
  2           225.21           6.340          
  3           246.82           8.055          
  4           260.65           9.504          
  5           270.89           10.677          
  6           279.03           11.651          
  7           285.80           12.482          
  8           291.58           13.206          
  9           296.64           13.846          
  10           301.13           14.420          
  15           318.20           16.638          
  20           330.14           18.216          
  30           346.83           20.447          
  40           358.60           22.034          
  50           367.69           23.266          
  60           375.11           24.274          
  70           381.37           25.127          
  80           386.79           25.866          
  90           391.56           26.519          
  100           395.83           27.103          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400850 Lieksanjoki Lieksankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto