www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Lieksanjoki Lieksankoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Lieksanjoki Lieksankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.4.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 233 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 170 - 302 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 170 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 190 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 266 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 302 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 170 m3/s ja maksimiarvo 346 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 234.61 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 350.00 m3/s, se on havaittu 17.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 154.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           149.67           10.094          
  2           226.11           6.400          
  3           247.73           8.132          
  4           261.57           9.595          
  5           271.81           10.779          
  6           279.96           11.763          
  7           286.73           12.602          
  8           292.52           13.332          
  9           297.58           13.979          
  10           302.07           14.558          
  15           319.14           16.797          
  20           331.10           18.391          
  30           347.79           20.643          
  40           359.57           22.244          
  50           368.67           23.488          
  60           376.08           24.506          
  70           382.35           25.367          
  80           387.77           26.113          
  90           392.55           26.772          
  100           396.82           27.362          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400850 Lieksanjoki Lieksankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto