www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Valtimonjoki Nuolikoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Valtimonjoki Nuolikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 8.81 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 21.5.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1976 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 57.58 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 106.00 m3/s, se on havaittu 27.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 27.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           27.91           4.084          
  2           54.61           2.589          
  3           62.16           3.290          
  4           66.99           3.882          
  5           70.57           4.361          
  6           73.42           4.759          
  7           75.78           5.098          
  8           77.80           5.394          
  9           79.57           5.655          
  10           81.14           5.890          
  15           87.11           6.796          
  20           91.28           7.440          
  30           97.11           8.352          
  40           101.22           9.000          
  50           104.40           9.503          
  60           107.00           9.915          
  70           109.18           10.263          
  80           111.08           10.565          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           112.75           10.831          
  100           114.24           11.070          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0401320 Valtimonjoki Nuolikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto