logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Valtimonjoki Nuolikoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Valtimonjoki Nuolikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.4.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.4.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 41.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 22.2 - 66.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 22.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 35.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 50.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 66.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 17.3 m3/s ja maksimiarvo 77.7 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1976 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 57.66 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 106.00 m3/s, se on havaittu 27.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 27.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           29.53           3.617          
  2           54.85           2.293          
  3           62.01           2.914          
  4           66.59           3.437          
  5           69.98           3.862          
  6           72.68           4.214          
  7           74.92           4.515          
  8           76.84           4.777          
  9           78.52           5.008          
  10           80.01           5.216          
  15           85.66           6.018          
  20           89.62           6.589          
  30           95.15           7.396          
  40           99.05           7.969          
  50           102.06           8.415          
  60           104.52           8.780          
  70           106.59           9.088          
  80           108.39           9.356          
  90           109.97           9.592          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           111.38           9.803          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0401320 Valtimonjoki Nuolikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.