www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Valtimonjoki Nuolikoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Valtimonjoki Nuolikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.4.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 49.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 24.3 - 76.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 24.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 38.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 65.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 22.9 m3/s ja maksimiarvo 99.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1976 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 58.07 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 106.00 m3/s, se on havaittu 27.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 27.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           28.47           4.124          
  2           55.11           2.615          
  3           62.64           3.323          
  4           67.46           3.920          
  5           71.03           4.404          
  6           73.87           4.806          
  7           76.23           5.149          
  8           78.25           5.447          
  9           80.01           5.711          
  10           81.57           5.948          
  15           87.52           6.863          
  20           91.69           7.514          
  30           97.50           8.434          
  40           101.61           9.088          
  50           104.78           9.596          
  60           107.36           10.012          
  70           109.54           10.364          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           111.43           10.669          
  90           113.10           10.938          
  100           114.59           11.179          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0401320 Valtimonjoki Nuolikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto