www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pielisjoki Kaltimo

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pielisjoki Kaltimo > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.9.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 189 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 172 - 274 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 172 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 172 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 220 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 274 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 172 m3/s ja maksimiarvo 379 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 376.32 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 584.00 m3/s, se on havaittu 04.07.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 175.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           245.89           15.095          
  2           363.28           9.571          
  3           396.48           12.161          
  4           417.73           14.348          
  5           433.46           16.118          
  6           445.97           17.590          
  7           456.36           18.844          
  8           465.25           19.937          
  9           473.02           20.903          
  10           479.92           21.770          
  15           506.14           25.118          
  20           524.49           27.501          
  30           550.13           30.869          
  40           568.21           33.264          
  50           582.19           35.124          
  60           593.58           36.646          
  70           603.20           37.933          
  80           611.52           39.050          
  90           618.86           40.035          
  100           625.42           40.917          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0403350 Pielisjoki Kaltimo havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto