www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pielisjoki Kaltimo

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pielisjoki Kaltimo > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 287 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 270 - 322 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 270 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 278 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 304 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 322 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 263 m3/s ja maksimiarvo 329 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 376.27 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 584.00 m3/s, se on havaittu 04.07.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 175.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           246.96           14.837          
  2           363.34           9.408          
  3           396.25           11.953          
  4           417.32           14.103          
  5           432.91           15.843          
  6           445.31           17.289          
  7           455.61           18.523          
  8           464.43           19.596          
  9           472.13           20.546          
  10           478.97           21.398          
  15           504.96           24.689          
  20           523.16           27.031          
  30           548.58           30.342          
  40           566.50           32.695          
  50           580.35           34.524          
  60           591.65           36.020          
  70           601.18           37.285          
  80           609.43           38.383          
  90           616.71           39.351          
  100           623.21           40.218          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0403350 Pielisjoki Kaltimo havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto