www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pielisjoki Kaltimo

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pielisjoki Kaltimo > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.9.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.9.2017 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.9.2017 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 348 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 348 - 348 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 348 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 348 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 348 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 348 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 348 m3/s ja maksimiarvo 348 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 376.92 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 584.00 m3/s, se on havaittu 04.07.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 175.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           245.55           15.337          
  2           363.78           9.725          
  3           397.22           12.356          
  4           418.63           14.578          
  5           434.47           16.377          
  6           447.07           17.872          
  7           457.54           19.146          
  8           466.49           20.256          
  9           474.32           21.239          
  10           481.27           22.119          
  15           507.68           25.520          
  20           526.16           27.942          
  30           551.99           31.364          
  40           570.20           33.797          
  50           584.27           35.687          
  60           595.75           37.233          
  70           605.44           38.541          
  80           613.82           39.675          
  90           621.21           40.676          
  100           627.82           41.572          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0403350 Pielisjoki Kaltimo havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto