www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Rauanjoki

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Rauanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.10.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.10.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.10.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 14.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 14.7 - 15.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 14.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 14.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 15.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 15.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 14.7 m3/s ja maksimiarvo 16.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1979 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 26.42 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 46.00 m3/s, se on havaittu 26.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 13.76 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           14.01           1.729          
  2           25.18           1.096          
  3           28.34           1.393          
  4           30.36           1.643          
  5           31.85           1.846          
  6           33.04           2.014          
  7           34.03           2.158          
  8           34.88           2.283          
  9           35.61           2.394          
  10           36.27           2.493          
  15           38.76           2.876          
  20           40.51           3.149          
  30           42.95           3.535          
  40           44.67           3.809          
  50           46.00           4.022          
  60           47.08           4.196          
  70           47.99           4.344          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           48.78           4.472          
  90           49.48           4.584          
  100           50.11           4.685          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0404813 Rauanjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto