www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Rauanjoki

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Rauanjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.10.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.10.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.10.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 95.91 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.91 - 95.92 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 95.91 m, 75 % todennäköisyydellä yli 95.91 m, 25 % todennäköisyydellä yli 95.92 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.92 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 95.91 m ja maksimiarvo 95.95 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.23 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 96.69 m, se on havaittu 26.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 95.89 m.
  • Havainnot asemalta 0404813 Rauanjoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.11. vedenkorkeus on keskimäärin 95.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.61 - 95.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.55 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 29.11. vedenkorkeus on keskimäärin 95.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.47 - 95.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.44 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 29.12. vedenkorkeus on keskimäärin 95.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.64 - 95.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 29.01. vedenkorkeus on keskimäärin 95.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.61 - 95.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto