www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Taipaleenjoki

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Taipaleenjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.4.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 6.2.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 17.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 14.2 - 22.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 14.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 15.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 19.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 14.2 m3/s ja maksimiarvo 24.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1986 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 19.72 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 25.00 m3/s, se on havaittu 16.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 13.62 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           13.44           1.955          
  2           19.09           1.240          
  3           20.68           1.575          
  4           21.71           1.858          
  5           22.46           2.087          
  6           23.06           2.278          
  7           23.56           2.441          
  8           23.99           2.582          
  9           24.37           2.707          
  10           24.70           2.819          
  15           25.96           3.253          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           26.84           3.562          
  30           28.08           3.998          
  40           28.94           4.308          
  50           29.62           4.549          
  60           30.16           4.746          
  70           30.63           4.913          
  80           31.03           5.057          
  90           31.38           5.185          
  100           31.70           5.299          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0404920 Taipaleenjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto