logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Sonkajärvi luusua

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Sonkajärvi luusua > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.9.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.7.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.10.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 14.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 8.73 - 35.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 8.73 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 8.73 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.73 m3/s ja maksimiarvo 45.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 80.67 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 132.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 37.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           40.44           4.965          
  2           76.65           3.148          
  3           86.89           4.000          
  4           93.44           4.719          
  5           98.29           5.301          
  6           102.15           5.785          
  7           105.35           6.198          
  8           108.10           6.557          
  9           110.49           6.875          
  10           112.62           7.160          
  15           120.71           8.261          
  20           126.37           9.045          
  30           134.28           10.153          
  40           139.85           10.941          
  50           144.16           11.552          
  60           147.67           12.053          
  70           150.64           12.476          
  80           153.21           12.844          
  90           155.47           13.168          
  100           157.49           13.458          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406010 Sonkajärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.