logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Sonkajärvi luusua

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Sonkajärvi luusua > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.9.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.9.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.11.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 31.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 25.2 - 47.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 25.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 28.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 35.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 47.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 25.0 m3/s ja maksimiarvo 63.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 80.30 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 132.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 37.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           39.90           5.036          
  2           76.26           3.193          
  3           86.55           4.057          
  4           93.13           4.787          
  5           98.00           5.377          
  6           101.88           5.868          
  7           105.09           6.287          
  8           107.85           6.652          
  9           110.26           6.974          
  10           112.39           7.263          
  15           120.51           8.380          
  20           126.20           9.175          
  30           134.14           10.299          
  40           139.74           11.098          
  50           144.07           11.718          
  60           147.60           12.226          
  70           150.58           12.656          
  80           153.16           13.028          
  90           155.43           13.357          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           157.46           13.651          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406010 Sonkajärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.