logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Keyritty - luusua

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Keyritty - luusua > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.5.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.4.2025 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2025 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 22.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 14.7 - 34.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 14.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 12.2 m3/s ja maksimiarvo 46.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1987 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 28.25 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 43.89 m3/s, se on havaittu 10.05.2018 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 15.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           17.07           1.620          
  2           27.14           1.027          
  3           29.98           1.305          
  4           31.80           1.540          
  5           33.15           1.730          
  6           34.22           1.888          
  7           35.12           2.023          
  8           35.88           2.140          
  9           36.54           2.244          
  10           37.14           2.337          
  15           39.38           2.696          
  20           40.96           2.952          
  30           43.15           3.313          
  40           44.70           3.570          
  50           45.90           3.770          
  60           46.88           3.933          
  70           47.70           4.071          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           48.42           4.191          
  90           49.05           4.297          
  100           49.61           4.392          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0407410 Keyritty - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.