logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Keyritty - luusua

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Keyritty - luusua > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.6.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.6.2024 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.7.2024 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 120.30 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.30 - 120.67 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.30 m, 75 % todennäköisyydellä yli 120.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 120.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.67 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.30 m ja maksimiarvo 120.82 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 121.20 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.76 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.25 m.
  • Havainnot asemalta 0407410 Keyritty. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 28.06. vedenkorkeus on keskimäärin 120.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.18 - 120.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.14 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 14.07. vedenkorkeus on keskimäärin 120.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.06 - 120.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 14.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.94 - 120.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.89 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 14.09. vedenkorkeus on keskimäärin 119.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.94 - 120.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.89 m.