logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Keyritty - luusua

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Keyritty - luusua > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.6.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.6.2024 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.6.2024 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 120.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.28 - 120.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.28 m, 75 % todennäköisyydellä yli 120.28 m, 25 % todennäköisyydellä yli 120.29 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.28 m ja maksimiarvo 120.68 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 121.20 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.76 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.25 m.
  • Havainnot asemalta 0407410 Keyritty. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 29.06. vedenkorkeus on keskimäärin 120.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.16 - 120.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.12 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 15.07. vedenkorkeus on keskimäärin 120.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.05 - 120.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.99 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 15.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.94 - 120.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.90 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 15.09. vedenkorkeus on keskimäärin 119.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.94 - 120.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.90 m.