logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Keyritty - luusua

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Keyritty - luusua > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.10.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.9.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.10.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 120.38 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.28 - 120.54 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.28 m, 75 % todennäköisyydellä yli 120.34 m, 25 % todennäköisyydellä yli 120.43 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.54 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.28 m ja maksimiarvo 120.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 121.19 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.76 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.25 m.
  • Havainnot asemalta 0407410 Keyritty. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 120.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.31 - 120.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 120.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.17 - 120.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.11. vedenkorkeus on keskimäärin 120.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.17 - 120.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.07 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.12. vedenkorkeus on keskimäärin 120.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.35 - 120.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.10 m.