www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Karjalankoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Karjalankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.9.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.9.2017 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2017 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 121 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 121 - 156 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 121 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 121 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 121 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 156 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 121 m3/s ja maksimiarvo 201 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 144.27 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 239.00 m3/s, se on havaittu 07.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 59.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           66.05           9.297          
  2           136.45           5.895          
  3           156.36           7.490          
  4           169.11           8.836          
  5           178.54           9.927          
  6           186.04           10.833          
  7           192.28           11.606          
  8           197.61           12.278          
  9           202.27           12.874          
  10           206.41           13.408          
  15           222.13           15.469          
  20           233.14           16.937          
  30           248.51           19.011          
  40           259.36           20.486          
  50           267.74           21.632          
  60           274.57           22.569          
  70           280.34           23.362          
  80           285.33           24.049          
  90           289.73           24.656          
  100           293.66           25.199          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0407750 Karjalankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto