www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Karjalankoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Karjalankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.9.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.9.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.9.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 15.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 14.8 - 17.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 14.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 15.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 16.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 17.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 14.4 m3/s ja maksimiarvo 35.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 145.13 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 239.00 m3/s, se on havaittu 07.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 59.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           66.86           9.059          
  2           137.31           5.744          
  3           157.23           7.298          
  4           169.98           8.610          
  5           179.42           9.672          
  6           186.93           10.556          
  7           193.17           11.309          
  8           198.50           11.964          
  9           203.16           12.544          
  10           207.31           13.064          
  15           223.04           15.073          
  20           234.05           16.503          
  30           249.44           18.524          
  40           260.29           19.961          
  50           268.67           21.078          
  60           275.51           21.991          
  70           281.28           22.764          
  80           286.28           23.434          
  90           290.68           24.025          
  100           294.62           24.554          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0407750 Karjalankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto