www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Karjalankoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Karjalankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 20.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 175 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 175 - 184 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 175 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 175 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 175 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 184 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 175 m3/s ja maksimiarvo 209 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 143.54 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 239.00 m3/s, se on havaittu 07.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 59.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           65.50           9.191          
  2           135.73           5.828          
  3           155.60           7.405          
  4           168.31           8.736          
  5           177.72           9.814          
  6           185.21           10.710          
  7           191.42           11.474          
  8           196.74           12.139          
  9           201.39           12.728          
  10           205.52           13.255          
  15           221.21           15.294          
  20           232.19           16.745          
  30           247.53           18.795          
  40           258.34           20.254          
  50           266.70           21.386          
  60           273.52           22.313          
  70           279.27           23.097          
  80           284.26           23.776          
  90           288.64           24.376          
  100           292.57           24.913          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0407750 Karjalankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto