www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Räimänkoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Räimänkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.4.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.4.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.57 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.12 - 3.86 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.12 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.12 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.15 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.86 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.02 m3/s ja maksimiarvo 4.46 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1982 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2.89 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 5.00 m3/s, se on havaittu 01.05.1994 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.07 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.45           0.218          
  2           2.75           0.138          
  3           3.11           0.175          
  4           3.35           0.207          
  5           3.52           0.232          
  6           3.66           0.254          
  7           3.77           0.272          
  8           3.87           0.287          
  9           3.96           0.301          
  10           4.03           0.314          
  15           4.32           0.362          
  20           4.53           0.397          
  30           4.81           0.445          
  40           5.01           0.480          
  50           5.16           0.506          
  60           5.29           0.528          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           5.39           0.547          
  80           5.49           0.563          
  90           5.57           0.577          
  100           5.64           0.590          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0407930 Räimänkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto