www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Räimänkoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Räimänkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.15 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.891 - 3.08 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.891 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.61 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.66 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.08 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.763 m3/s ja maksimiarvo 3.88 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1982 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2.86 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 5.00 m3/s, se on havaittu 01.05.1994 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.07 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.42           0.215          
  2           2.72           0.136          
  3           3.09           0.173          
  4           3.32           0.204          
  5           3.49           0.230          
  6           3.63           0.251          
  7           3.75           0.268          
  8           3.85           0.284          
  9           3.93           0.298          
  10           4.01           0.310          
  15           4.30           0.358          
  20           4.50           0.392          
  30           4.79           0.440          
  40           4.99           0.474          
  50           5.14           0.500          
  60           5.27           0.522          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           5.37           0.540          
  80           5.46           0.556          
  90           5.55           0.570          
  100           5.62           0.583          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0407930 Räimänkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto