www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Räimänkoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Räimänkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.9.2017 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2017 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2017 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 82.40 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 82.40 - 82.40 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 82.40 m, 75 % todennäköisyydellä yli 82.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 82.40 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 82.40 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 82.40 m ja maksimiarvo 82.41 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1982 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 83.04 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 83.37 m, se on havaittu 30.04.1994 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 82.69 m.
  • Havainnot asemalta 0407930 Räimänkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 82.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 82.30 - 82.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 82.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 82.29 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 82.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 82.27 - 82.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 82.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 82.23 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 82.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 82.36 - 82.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 82.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 82.22 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 82.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 82.53 - 82.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 82.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 82.36 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto