www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi, Konnuksen kanava + Konnuskoski + Naapuskoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi, Konnuksen kanava + Konnuskoski + Naapuskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 314 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 154 - 450 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 154 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 259 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 416 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 450 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 154 m3/s ja maksimiarvo 478 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 276.76 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 448.00 m3/s, se on havaittu 22.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 127.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           136.64           18.834          
  2           262.75           11.942          
  3           298.42           15.173          
  4           321.24           17.901          
  5           338.14           20.110          
  6           351.58           21.946          
  7           362.75           23.512          
  8           372.30           24.875          
  9           380.64           26.081          
  10           388.06           27.162          
  15           416.22           31.339          
  20           435.94           34.313          
  30           463.49           38.515          
  40           482.91           41.503          
  50           497.92           43.824          
  60           510.16           45.722          
  70           520.49           47.329          
  80           529.44           48.722          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           537.32           49.951          
  100           544.36           51.051          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0408081 Kallavesi Konnus havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto