www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi, Konnuksen kanava + Konnuskoski + Naapuskoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi, Konnuksen kanava + Konnuskoski + Naapuskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 372 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 371 - 372 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 371 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 372 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 372 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 372 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 371 m3/s ja maksimiarvo 372 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 276.88 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 448.00 m3/s, se on havaittu 22.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 127.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           138.39           18.402          
  2           263.03           11.668          
  3           298.28           14.825          
  4           320.84           17.491          
  5           337.55           19.649          
  6           350.83           21.443          
  7           361.86           22.972          
  8           371.30           24.304          
  9           379.55           25.483          
  10           386.88           26.539          
  15           414.72           30.620          
  20           434.20           33.525          
  30           461.43           37.631          
  40           480.62           40.550          
  50           495.46           42.818          
  60           507.56           44.673          
  70           517.77           46.243          
  80           526.61           47.604          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           534.40           48.805          
  100           541.36           49.880          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0408081 Kallavesi Konnus havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto