logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi, Kokonaislähtövirtaama

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi, Kokonaislähtövirtaama > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.7.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.7.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.7.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 133 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 133 - 261 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 133 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 133 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 133 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 261 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 133 m3/s ja maksimiarvo 362 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 380.89 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 587.00 m3/s, se on havaittu 22.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 177.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           219.95           19.864          
  2           364.80           12.595          
  3           405.77           16.003          
  4           431.99           18.880          
  5           451.39           21.210          
  6           466.83           23.146          
  7           479.65           24.797          
  8           490.63           26.235          
  9           500.21           27.507          
  10           508.73           28.647          
  15           541.08           33.052          
  20           563.73           36.188          
  30           595.36           40.620          
  40           617.67           43.771          
  50           634.91           46.219          
  60           648.97           48.222          
  70           660.84           49.916          
  80           671.11           51.385          
  90           680.17           52.682          
  100           688.26           53.842          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.