www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Haukivesi Savonlinna

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Haukivesi Savonlinna > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.5.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.6.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 694 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 481 - 902 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 481 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 631 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 792 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 902 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 478 m3/s ja maksimiarvo 996 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto