logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kuhakoski

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kuhakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.6.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 4.56 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.56 - 4.56 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.56 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.56 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.56 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.56 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.56 m3/s ja maksimiarvo 4.84 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1975 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 24.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 44.00 m3/s, se on havaittu 18.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 11.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           11.65           1.577          
  2           22.80           1.000          
  3           25.96           1.270          
  4           27.98           1.499          
  5           29.47           1.684          
  6           30.66           1.838          
  7           31.65           1.969          
  8           32.49           2.083          
  9           33.23           2.184          
  10           33.89           2.274          
  15           36.38           2.624          
  20           38.12           2.873          
  30           40.56           3.225          
  40           42.28           3.475          
  50           43.61           3.669          
  60           44.69           3.828          
  70           45.60           3.963          
  80           46.39           4.079          
  90           47.09           4.182          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           47.71           4.275          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0410400 Lohnajärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.