logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Littula

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Littula > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.5.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.4.2025 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2025 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.97 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.06 - 4.11 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.06 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.49 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.49 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.11 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.981 m3/s ja maksimiarvo 4.73 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 1978 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 4.59 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 6.59 m3/s, se on havaittu 24.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 2.98 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.83           1.089          
  2           4.31           0.691          
  3           5.02           0.878          
  4           5.47           1.035          
  5           5.80           1.163          
  6           6.07           1.269          
  7           6.29           1.360          
  8           6.47           1.439          
  9           6.64           1.509          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  10           6.79           1.571          
  15           7.34           1.813          
  20           7.73           1.985          
  30           8.27           2.228          
  40           8.66           2.401          
  50           8.95           2.535          
  60           9.19           2.645          
  70           9.40           2.738          
  80           9.57           2.818          
  90           9.73           2.889          
  100           9.87           2.953          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0420001 Littula havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.