www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Vjun / Viisjoki

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Vjun / Viisjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.3.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.3.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.3.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.53 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.20 - 1.81 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.20 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.36 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.63 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.81 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.16 m3/s ja maksimiarvo 2.13 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 1978 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 15.30 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 18.80 m3/s, se on havaittu 25.04.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 12.90 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           11.69           1.424          
  2           14.94           0.903          
  3           15.86           1.147          
  4           16.45           1.353          
  5           16.88           1.520          
  6           17.23           1.659          
  7           17.52           1.777          
  8           17.76           1.880          
  9           17.98           1.971          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  10           18.17           2.053          
  15           18.89           2.369          
  20           19.40           2.594          
  30           20.11           2.911          
  40           20.61           3.137          
  50           21.00           3.312          
  60           21.32           3.456          
  70           21.58           3.577          
  80           21.81           3.683          
  90           22.02           3.776          
  100           22.20           3.859          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0420003 Vjun havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto