www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Virojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomessa ukkoskuurojen tuomat runsaat paikalliset sateet eivät juurikaan nosta jokien virtaamia kuivassa tilanteessa. Lounais-Suomessa esimerkiksi Yläneenjoen virtaama on kesäkuusta asti pysynyt todella pienenä, ennustettujen rankkasateiden toteutuessa jokien vedenkorkeudet saattavat nousta viikon sisällä. Suurin osa sateista kuitenkin imeytyy kuivaan maaperään.

Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan tavanomaista alempana. Tuusulanjärven vedenkorkeus on 10 cm ajankohdan tavanomaista alempana, mutta nousee ennusteen mukaan sateiden vaikutuksesta hiljalleen juoksutuksen ollessa pieni. Lohjanjärvi on ajankohdan tavanomaisella tasolla ja Hiidenvesi 20 cm tavanomaista alempana. Ennusteen mukaan ne laskevat seuraavan kahden viikon aikana alle 5 cm. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on 10 cm keskimääräistä elokuun puolivälin tasoa alempana ja pysyy elokuun ajan lähellä nykyistä tasoa.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärvi on lähellä ajankohdan keskitasoa. Se pysyy ennusteen mukaan elokuun loppupuolella nykytason tuntumassa, kun juoksutus järvestä pidetään pienenä. Painio on hieman ajankohdan tyypillistä ylempänä ja pysynee elokuussa nykyisellään.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.08.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Salmen silta
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto