www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Summanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat laskeneet viikon takaisten syksyn tulvahuippujen jälkeen. Uskelanjoki, Aurajoki, Sirppujoki ja Eurajoki nousivat marraskuun lopussa syksyn korkeimmalle tasolle lauhan ja sateisen sään vallitessa. Loppuviikolla virtaamien ennustetaan taas kasvavan perjantain ja lauantain sateiden vaikutuksesta, ensi viikon alussa taas kylmeneminen kääntänee ne laskuun. Etelärannikon jokien virtaamat ovat ajankohdan tavanomaista suurempia ja kasvavat taas loppuviikon aikana ennustetuista sateista sään lauhduttua.

Järvien vedenkorkeudet jatkavat pääosin nousua sateiden jatkuessa. Tuusulanjärven pinta on lähellä ajankohdan keskimääräistä ja pysynee myös seuraavan kahden viikon ajan lähellä nykyistä tasoa. Hiidenveden pinta on noin 15 cm ajankohdan tavanomaista ylempänä ja Lohjanjärvi lähellä tavanomaista. Ennustettujen sateiden myötä ne saattavat nousta seuraavan kahden viikon aikana vielä 10-15 cm. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on yli 25 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä ja nousee ennusteen mukaan ensi viikon loppuun mennessä 20-30 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut marraskuun alun jälkeen yli 15 cm ja juoksutus järvestä on kasvatettu nyt 7 m3/s:iin. Ennusteiden mukaan se nousee joulukuun loppuun mennessä 5-10 cm nykyisestä. Painion vedenkorkeus nousi viikossa 30 cm ja pysynee seuraavalla viikolla lähhellä nykyistä tasoa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 05.12.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Enäjärvi (Enäjärvi-Sanijärvi)
Keisarinkoski
Reitkalli
Saaramaanjärvi
Summajoki
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto