www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Summanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeudet ovat lähdössä nousuun sään lauhtuessa taas ainakin loppuviikoksi. Mahdolliset vesisateet vauhdittavat virtaamien kasvua ja ensimmäiset kevättulvahuiput osuvat ennusteiden mukaan ensi viikon alkuun. Viileneminen voi taittaa tulvan nousun, mutta myöhemmin ensi viikolla lämpötilat pysynevät jo pääosin suojan puolella, joten virtaamat jatkavat kasvua. Sulamisen jakautuessa useampaan osaan suurimmat virtaamahuiput jäävät todennäköisesti keskimääräistä pienemmiksi.

Lounais-Suomessa ensi viikon alun tulvahuiput ovat todennäköisesti kevään suurimmat ja esimerkiksi Sirppujoen ja Aurajoen kevättulvat jäävät keskimääräistä pienemmäksi. Myös Uskelanjoen keskimääräistä vuoden suurinta virtaamaa pienemmäksi jäävä tulvahuippu on ennusteen mukaan ensi maanantaina tai tiistaina. Myös Uskelanjoen jäänlähtö voi olla jo lähipäivinä, etenkin Salossa on ollut toisinaan ongelmia jääpatojen kanssa. Uskelanjoella on testissä jäänpidätysrakenteita ogelmien välttämiseksi, lisäksi tänä vuonna jäiden uskotaan sulavan alhaalta päin aiheuttamatta vahinkoja.

Vantaanjoen virtaama on kevään ensimmäisessä huipussaan ensi viikon alussa, mutta toinen huippu on mahdollinen vielä maaliskuun loppupuolella tai huhtikuun puolella riippuen sateista ja lämpötilasta. Mikäli lunta jää vielä reilusti jäljelle ja sulaminen viivästyy, virtaama voi Oulunkylän kohdalla myöhemmin kasvaa keskimääräisen kevättulvan luokkaan. Myös Porvoonjoen ja sen itäpuolisten pienten jokien aina Virojoelle saakka ensimmäiset tulvahuiput ovat ensi viikolla. Myös jokien jäänlähdöt saattavat olla ensi viikolla. Kaakkois-Suomessa lunta on keskimääräistä enemmän, joten tulvapotentiaaliakin on keskimääräistä suurempaan kevättulvaan.

Järvien vedenkorkeuksien ero ajankohdan keskimääräiseen on pienentynyt talven kuluessa, osa järvistä on ollut viime vuoden keväästä lähtien selvästi keskimääräistä alempana. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on yli 15 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja nousuvauhti kiihtyy maaliskuun loppupuolella. Seuraavan kahden viikon aikana se nousee ennusteen mukaan 15-30 cm ja kevään korkeimmalle tasolle huhtikuun lopussa, jonkin verran keskimääräistä kevättulvaa korkeammalle.

Tuusulanjärven vedenpintaa on alennettu luvan mukaisesti lumen vesiarvon perusteella kevättulvaa varten. Vedenkorkeus on tällä hetkellä yli 15 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana ja lähtee kasvuun lähipäivinä, ensi viikon loppuun mennessä se nousee ennusteen mukaan 20-30 cm. Lohjanjärvi ja Hiidenvesi ovat ajankohdan tavanomaisilla tasoilla. Lohjanjärven vedenkorkeus on lähdössä nousuun ja noussee kevätkorkeuteen jonkin verran tavallista aikaisemmin. Myös Hiidenvesi nousee maaliskuun lopulla, ennusteen mukaan 15-25 cm nykyisestä.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeuden nousuvauhti on kiihtymässä ja se nousee ennusteen mukaan ensi viikolla ajankohdan keskimääräiselle tasolle. Kevään korkeimmalle tasolle se nousee tavallisessa tahdissa todennäköisesti toukokuun alussa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.03.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Enäjärvi (Enäjärvi-Sanijärvi)
Keisarinkoski
Reitkalli
Saaramaanjärvi
Summajoki
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto