www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Summanjoen vesistöalue - Enäjärvi

Vesistöennusteet > Summanjoen vesistöalue > Enäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 52.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 52.46 - 52.50 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 52.46 m, 75 % todennäköisyydellä yli 52.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 52.46 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 52.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 52.46 m ja maksimiarvo 52.52 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 52.41 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 52.88 m, se on havaittu 20.12.2011 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 52.06 m.
  • Havainnot asemalta 1300200 Enäjärvi-Sanijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.03. vedenkorkeus on keskimäärin 52.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.08 - 52.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.01 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.03. vedenkorkeus on keskimäärin 52.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 51.97 - 52.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.94 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.04. vedenkorkeus on keskimäärin 51.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 51.89 - 51.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.84 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.05. vedenkorkeus on keskimäärin 51.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 51.84 - 51.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 51.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.82 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto