www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Summanjoen vesistöalue - Saaramaanjärvi

Vesistöennusteet > Summanjoen vesistöalue > Saaramaanjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 30.10.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.813 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.308 - 1.56 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.308 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.666 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.30 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.56 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.223 m3/s ja maksimiarvo 2.24 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto