www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Summanjoen vesistöalue - Saaramaanjärvi

Vesistöennusteet > Summanjoen vesistöalue > Saaramaanjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 1.56 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.826 - 2.43 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.826 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.31 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.09 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.43 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.687 m3/s ja maksimiarvo 3.01 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto