www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Summanjoen vesistöalue - Saaramaanjärvi

Vesistöennusteet > Summanjoen vesistöalue > Saaramaanjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.1.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.47 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.647 - 2.32 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.647 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.09 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.99 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.32 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.386 m3/s ja maksimiarvo 3.06 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto