www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Summanjoen vesistöalue - Saaramaanjärvi

Vesistöennusteet > Summanjoen vesistöalue > Saaramaanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.11.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.10.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.11.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 65.01 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 64.95 - 65.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 64.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 64.98 m, 25 % todennäköisyydellä yli 65.05 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 65.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 64.95 m ja maksimiarvo 65.10 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 65.08 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 65.24 m, se on havaittu 06.12.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 64.99 m.
  • Havainnot asemalta 1300100 Saaramaanjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.10. vedenkorkeus on keskimäärin 64.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.90 - 64.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.88 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 64.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.88 - 64.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.82 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 64.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.92 - 64.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.79 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 64.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.93 - 64.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.77 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto