www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella syksyn ja alkutalven sateet ovat kääntäneet järvien vedenpinnat nousuun. Vielä alkusyksyllä huomattavan alhaalla olleet vedenkorkeudet ovat nyt useimmissa järvissä ajankohdan keskitason tuntumassa tai sen yläpuolella.

Päijänteen pinta on noussut ajankohdan mediaanitasolle. Nousua kertyy vuodenvaihteeseen mennessä todennäköisimmin 10-20 cm. Sateiden ja lämpötilojen lisäksi juoksutuspäätökset vaikuttavat asiaan. Päijänteen nousun myötä juoksutusta on lisätty ja myös Kalkkisen luonnonkosken virtaama on kasvanut. Säännöstelypatoa mahdollisesti avataan joulukuussa hieman lisää. Kymijoen virtaama on kasvanut ajankohdalle tyypillisiin lukemiin ja sen ennustetaan edelleen hiukan kasvavan tässä kuussa. Marraskuun sademäärä Päijänteen valuma-alueella oli noin 100 mm, lähes kaksinkertainen pitkän aikavälin keskiarvoon nähden.

Vesistöalueen pohjoisosan vedenpinnat ovat niinikään nousseet. Pitkään varsin alhaalla ollut Keitele on enää 10 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana ja nopeassa nousussa. Keiteleen yläpuolisen Kivijärven juoksutusta on kasvatettu Hilmon voimalaitoksen remontin valmistuttua ja sateiden lisäksi tämä on kasvattanut Keiteleen tulovirtaamaa. Ennusteen mukaan Keiteleen vedenkorkeus nousee joulukuussa 25-35 cm. Myös Pielavesi-Nilakka ja Konnevesi ovat nousseet ajankohdan keskitason tuntumaan ja nousevat joulukuussa todennäköisesti vielä 10-15 cm.

Mäntyharjun reitillä Puula ja Vuohijärvi ovat ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja Kyyvesi on runsaat 5 cm keskimääräistä alempana. Myös tämän alueen järvien vedenkorkeuksien ja jokien virtaamien ennustetaan edelleen nousevan lähiviikkoina.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 03.12.2019).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Kivijärvi
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Lappalanjärvi
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi (Leppävesi Kaunisharju)
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Muuruejärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto