www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella järvien vedenpinnat ovat useiden kuukausien vähäsateisen ja lämpimän kauden seurauksena hyvin alhaalla. Toukokuun alusta laskettu sadekertymä vesistöalueella on ollut vain runsaat mm, kun vastaavalla aikajaksolla sataa keskimäärin noin 150 mm enemmän. Joulukuun aikana tullut noin 20 millimetrin sademäärä ei ole juurikaan vaikuttanut vesistöihin. Useimmissa järvissä vedenkorkeuksien muutokset ovat lähiviikkoina ennusteen mukaan vähäisiä.

Päijänteen vedenpinta on lähes puoli metriä ajankohdan mediaanitason alapuolella, Kalkkisen havaintoaseman mukaan vain 2-3 sentin päässä alimmasta pinnankorkeudeesta, joka Kalkkisessa on mitattu tähän aikaan vuodesta viimeisten 50 vuoden aikana. Lähtövirtaama on erittäin pieni, vain 90 m3/s. Tällä virtaamalla Päijänteen pinta tuskin enää juurikaan laskee, mutta tuskin myöskään merkittävästi nousee lähimmän parin kuukauden aikana. Kymijoen pääuoman virtaama on Kuusankoskella vain 120-130 m3/s, eikä suuria muutoksia ole lähiviikkoina odotettavissa.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele ja sen yläpuolinen säännöstelty Kivijärvi ovat 40-50 cm keskimääräistä alempana. Pielavesi-Nilakka ja Konnevesi ovat noin 30 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Vedenpinnat näissä järvissä pysyvät varsin alhaalla todennäköisesti koko talven. Suuria muutoksia pinnankorkeuksissa ei ole lähiaikoina odotettavissa.

Mäntyharjun reitillä vesistöalueen Puulan pinta on 10-15 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella ja juoksutus Kissakoskessa hiukan keskimääräistä pienempi. Kyyvesi on yli 30 cm ja Vuohijärvi vajaat 10 cm keskimääräistä alempana. Useimpien Mäntyharjun reitin järvien ennustetaan pysyvän ainakin vuodenvaihteeseen asti lähellä nykyisiä pinnankorkeuksia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 11.12.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Lappalanjärvi
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto