www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Tammijärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Tammijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.11.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 159 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 123 - 223 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 123 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 140 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 197 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 223 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 121 m3/s ja maksimiarvo 260 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1934 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 267.77 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 425.00 m3/s, se on havaittu 15.04.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 134.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           175.02           8.974          
  2           258.50           5.690          
  3           282.11           7.229          
  4           297.22           8.529          
  5           308.41           9.582          
  6           317.30           10.457          
  7           324.69           11.203          
  8           331.02           11.852          
  9           336.54           12.427          
  10           341.45           12.942          
  15           360.09           14.932          
  20           373.15           16.349          
  30           391.38           18.351          
  40           404.24           19.774          
  50           414.17           20.880          
  60           422.28           21.785          
  70           429.12           22.550          
  80           435.04           23.214          
  90           440.25           23.800          
  100           444.92           24.324          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1410951 Kymijoki länsihaara havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto