www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Tammijärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Tammijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.12.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.2.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 128 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 103 - 168 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 103 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 116 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 142 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 168 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 103 m3/s ja maksimiarvo 230 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1934 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 268.01 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 425.00 m3/s, se on havaittu 15.04.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 134.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           175.75           8.873          
  2           258.78           5.626          
  3           282.27           7.148          
  4           297.30           8.433          
  5           308.42           9.474          
  6           317.27           10.339          
  7           324.62           11.076          
  8           330.91           11.719          
  9           336.41           12.287          
  10           341.29           12.796          
  15           359.84           14.764          
  20           372.82           16.165          
  30           390.96           18.144          
  40           403.74           19.552          
  50           413.63           20.645          
  60           421.69           21.540          
  70           428.49           22.297          
  80           434.38           22.953          
  90           439.57           23.532          
  100           444.21           24.050          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1410951 Kymijoki länsihaara havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto