www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.4.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 481 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 345 - 625 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 345 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 417 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 561 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 625 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 344 m3/s ja maksimiarvo 802 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 432.73 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 646.00 m3/s, se on havaittu 19.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 238.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           290.88           17.862          
  2           418.55           11.325          
  3           454.66           14.390          
  4           477.77           16.977          
  5           494.87           19.072          
  6           508.48           20.813          
  7           519.78           22.298          
  8           529.45           23.591          
  9           537.90           24.734          
  10           545.41           25.760          
  15           573.92           29.721          
  20           593.88           32.541          
  30           621.77           36.526          
  40           641.43           39.360          
  50           656.63           41.561          
  60           669.02           43.362          
  70           679.48           44.885          
  80           688.53           46.206          
  90           696.51           47.372          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           703.65           48.415          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1408650 Voikkaa havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto