www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.12.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.12.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 65.40 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 65.39 - 65.42 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 65.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 65.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 65.41 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 65.42 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 65.38 m ja maksimiarvo 65.43 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 65.62 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 66.43 m, se on havaittu 03.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.14 m.
  • Havainnot asemalta 1407310 Pyhäjärvi, Jaala. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 65.75 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 65.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.40 - 65.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.39 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.01. vedenkorkeus on keskimäärin 65.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.41 - 65.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.40 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 65.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.39 - 65.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.39 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 65.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.38 - 65.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.37 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto