www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 65.22 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 65.21 - 65.25 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 65.21 m, 75 % todennäköisyydellä yli 65.22 m, 25 % todennäköisyydellä yli 65.23 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 65.25 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 65.21 m ja maksimiarvo 65.26 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 65.62 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 66.43 m, se on havaittu 03.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.14 m.
  • Havainnot asemalta 1407310 Pyhäjärvi, Jaala. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 65.75 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 65.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.21 - 65.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.20 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 65.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.21 - 65.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.20 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 65.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.21 - 65.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.16 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 65.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.36 - 65.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto