www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Ruotsalainen Heinola

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Ruotsalainen Heinola > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 172 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 164 - 229 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 164 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 166 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 189 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 229 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 163 m3/s ja maksimiarvo 253 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto