www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Ruotsalainen Heinola

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Ruotsalainen Heinola > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.8.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.42 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.41 - 77.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.41 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.41 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.42 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.41 m ja maksimiarvo 77.46 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.59 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 77.73 m, se on havaittu 16.10.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 77.48 m.
  • Havainnot asemalta 1406710 Ruotsalainen, Heinola. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 77.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.40 - 77.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.39 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 77.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.38 - 77.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.38 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 77.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.36 - 77.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.33 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 77.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.35 - 77.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.30 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto