www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Ala-Kivijärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Ala-Kivijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 7.54 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.85 - 12.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.85 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.70 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.51 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.46 m3/s ja maksimiarvo 15.6 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto