www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Ala-Kivijärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Ala-Kivijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.7.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.7.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.7.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 74.97 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.96 - 74.99 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 74.96 m, 75 % todennäköisyydellä yli 74.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 74.98 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 74.99 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 74.96 m ja maksimiarvo 75.00 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 75.35 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 75.65 m, se on havaittu 29.12.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.10 m.
  • Havainnot asemalta 1408900 Ala-Kivijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.95 - 74.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.94 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.93 - 74.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.08. vedenkorkeus on keskimäärin 74.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.88 - 74.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.86 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.09. vedenkorkeus on keskimäärin 74.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.87 - 74.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.86 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto