www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Ylä-Kivijärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Ylä-Kivijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.2.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 75.53 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 75.51 - 75.57 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 75.51 m, 75 % todennäköisyydellä yli 75.52 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.55 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.57 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 75.50 m ja maksimiarvo 75.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 75.48 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 75.79 m, se on havaittu 20.05.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.18 m.
  • Havainnot asemalta 1408800 Ylä-Kivijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 75.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.50 - 75.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.47 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 75.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.42 - 75.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.38 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 75.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.35 - 75.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.26 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.05. vedenkorkeus on keskimäärin 75.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.29 - 75.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto