www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne Kalkkinen

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne Kalkkinen > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.7.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.6.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.8.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 207 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 183 - 381 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 183 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 190 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 239 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 381 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 183 m3/s ja maksimiarvo 446 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 354.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 535.00 m3/s, se on havaittu 18.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 186.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           233.14           15.267          
  2           342.27           9.680          
  3           373.13           12.300          
  4           392.88           14.511          
  5           407.51           16.302          
  6           419.14           17.790          
  7           428.80           19.059          
  8           437.06           20.164          
  9           444.29           21.142          
  10           450.70           22.018          
  15           475.07           25.404          
  20           492.13           27.814          
  30           515.97           31.220          
  40           532.77           33.643          
  50           545.76           35.524          
  60           556.36           37.063          
  70           565.30           38.365          
  80           573.04           39.494          
  90           579.86           40.491          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           585.95           41.383          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1406510 Päijänne Kalkkinen havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto