www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne Kalkkinen

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne Kalkkinen > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.1.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 150 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 131 - 158 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 131 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 150 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 150 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 131 m3/s ja maksimiarvo 168 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 354.63 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 535.00 m3/s, se on havaittu 18.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 186.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           230.96           15.900          
  2           342.26           10.081          
  3           373.74           12.809          
  4           393.89           15.113          
  5           408.81           16.977          
  6           420.67           18.527          
  7           430.52           19.849          
  8           438.95           21.000          
  9           446.32           22.018          
  10           452.86           22.931          
  15           477.72           26.457          
  20           495.12           28.967          
  30           519.43           32.514          
  40           536.57           35.037          
  50           549.82           36.996          
  60           560.63           38.599          
  70           569.75           39.955          
  80           577.64           41.131          
  90           584.60           42.169          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           590.82           43.098          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1406510 Päijänne Kalkkinen havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto