www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne Kalkkinen

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne Kalkkinen > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 100.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 1.3.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 354.11 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 535.00 m3/s, se on havaittu 18.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 186.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           231.62           15.583          
  2           341.86           9.881          
  3           373.04           12.554          
  4           393.00           14.811          
  5           407.77           16.639          
  6           419.52           18.158          
  7           429.28           19.454          
  8           437.63           20.581          
  9           444.93           21.579          
  10           451.41           22.474          
  15           476.03           25.930          
  20           493.26           28.390          
  30           517.34           31.867          
  40           534.32           34.339          
  50           547.44           36.259          
  60           558.14           37.830          
  70           567.18           39.159          
  80           574.99           40.312          
  90           581.88           41.329          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           588.04           42.239          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1406510 Päijänne Kalkkinen havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto