www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne Kalkkinen

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne Kalkkinen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.68 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.68 - 78.71 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 78.68 m, 75 % todennäköisyydellä yli 78.68 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.69 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.71 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 78.68 m ja maksimiarvo 78.74 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 78.65 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 79.24 m, se on havaittu 30.12.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.03 m.
  • Havainnot asemalta 1406510 Päijänne, Kalkkinen. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 78.80 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.06. vedenkorkeus on keskimäärin 78.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.67 - 78.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.66 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 78.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.59 - 78.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.56 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 78.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.31 - 78.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.21 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 78.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.91 - 78.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.78 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto